„Apteczka Kierunek Optymizm” – ogłoszenie o naborze na szkolenie

Szanowni Państwo w ramach przeprowadzonej diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rozwojem umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych zaprasza do udziału w szkoleniu z zakresu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia:

Apteczka Kierunek Optymizm” – jest to szkolenie osób, które ukończyły
14 – godzinne szkolenie przygotowujące do realizacji Programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej dla dzieci w wieku 8 – 12 lat. Nauczyciele – realizatorzy otrzymują pakiet materiałów.

Ilość miejsc ograniczona.

Termin szkolenia: 06 maja 2022 w godzinach 14.30 – 18.30.

Miejsce: Szkolenie odbędzie się w Ostródzie ul. Sienkiewicza 15.

Każdy uczestnik otrzyma stosowny certyfikat uprawniający do realizacji programu i materiały.

Koordynator szkolenia

Adam Just – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Dział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: profilaktyka@mops.ostroda.pl

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Karta zgłoszeniowa

 

Rozmiar czcionki
Kontrast