„Alternatywa dla e-uzależnień – higiena cyfrowa” – informacja o zakończonym projekcie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie  zrealizował w okresie od 29.11.2022r. do 16.12.2022 r. projekt profilaktyczny pt.: „Alternatywa dla e-uzależnień – higiena cyfrowa”.

W działaniach udział wzięły Szkoły Podstawowe z terenu miasta Ostróda takie jak: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka, Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego, Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio, Szkoła Mistrzostwa Sportowego.

Celem projektu była realizacja warsztatów kreatywnych poprzez organizację spotkań dla uczniów. Szkoły odpowiadały za organizację i przebieg stosownych oddziaływań.

Działania były prowadzone z poziomu profilaktyki uniwersalnej, które są skierowane do całej populacji dzieci i młodzieży, bez względu na stopień indywidualnego poziomu ryzyka występowania zachowań ryzykownych (związanych z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych).

Program nastawiony był na:

  • Rozwijanie umiejętności wychowawczych,
  • Poprawę jakości edukacji i klimatu szkoły,
  • Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkle.

Działania finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostróda na lata 2022-2025.

Fotogalerie na naszym profilu na FB

Rozmiar czcionki
Kontrast