Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Szanowni Mieszkańcy Ostródy,

jeżeli zapewniliście zakwaterowanie i wyżywienie:

  • obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub
  • obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium tego państwa

BARDZO PROSIMY O ZGŁASZANIE TEGO FAKTU

DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE

W GODZINACH 700 – 1500 (pokój nr 112, I piętro, tel. 89 642 97 60)

NOWY WZÓR zgłoszenia do pobrania i wypełnienia:

Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Rozmiar czcionki
Kontrast