Informacja dotycząca jakie sprawy można załatwić drogą elektroniczną przez portal empatia.mpips.gov.pl oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+ i świadczenie Dobry Start (300+)

empatia
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawia zestawienia opracowane przez Departament Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj.:

  1. Zestawienie rodzajów wniosków elektronicznych jakie można przesłać przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) do Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS) lub urzędów realizujących zadania z obszarów: Świadczenia Rodzinne/ Świadczenie wychowawcze/ Fundusz Alimentacyjny/ Turnusy rehabilitacyjne/ Opieka nad dzieckiem do lat 3,
  2. Lista banków przez które można wysłać: wniosek Świadczenie wychowawcze (500+) / wniosek Świadczenie Dobry Start (300+) oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany.

Pobierz plik MOŻLIWOŚCI PORTALU EMP@TIA