Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej ...

pradŚrednia cena energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na potrzeby ustalania dodatku energetycznego dla „odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej” ogłoszona

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na potrzeby ustalania dodatku energetycznego. Cena uwzględniającą opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych za 2012 rok, wyniosła 0,5047 zł/kWh.

Pobierz Informację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 24/2013