Darmowe szkolenie z języka angielskiego

kings13 września 2013 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy King's School of English z siedzibą w Ostródzie a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie przy realizacji projektu „Znajomość angielskiego oknem na świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przeznaczony jest dla niepracujących kobiet. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają Panie samotnie wychowujące dzieci. Wszystkie dokumenty i formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej KSE: www.kingschool.com.pl i dostarczyć do biura projektu w Ostródzie przy ul. Przechodnia 4, tel. 89 642 25 69. Biuro Projektu otwarte w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00-16.00.


Przejdź do strony projektu

Pobierz materiały informacyjne

 

Projekt „Znajomość angielskiego oknem na świat” jest realizowany przez King's School of English z siedzibą w Ostródzie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnianie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków. 

Znajomość języka angielskiego jest obecnie niezbędną umiejętnością by korzystać i w pełni uczestniczyć w możliwościach jakie dają nowoczesne technologie i optymalne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Dlatego też angielski jest umiejętnością kluczową na rynku pracy. Ale co począć gdy na którymś etapie naszej ścieżki edukacyjnej zabrakło czasu, chęci czy determinacji na przyswojenie tego jakże miłego dla ucha, nie tylko w piosenkach, języka?

Z pomocą przychodzą fundusze unijne, które udało się pozyskać szkole językowej King's School of English z Ostródy. Projekt „Znajomość angielskiego oknem na świat" ma pomóc niepracującym kobietom, które chcą nabyć lub podnieść swoje kompetencje językowe.

Zapraszamy zatem wszystkie niepracujące mamy do wzięcia udziału w całkowicie bezpłatnych szkoleniach językowych, które zwiększą szansę znalezienia ciekawej pracy.