Świetlica Integracyjna

Realizacja zadania „Dziecko romskie w integracyjnej świetlicy środowiskowej”

MOPS w Ostródzie otrzymał dotację w wysokości 28 000 zł na realizację zadania „Dziecko romskie w integracyjnej świetlicy środowiskowej”. Program na rzecz społeczności romskiej realizowany jest w Ostródzie od 2004 roku. Partnerami MOPS Ostróda w działaniach na rzecz społeczności romskiej jest  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 4 w Ostródzie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostródzie. Wsparcie realizacji zadania zadeklarował także wójt ostródzkiej społeczności romskiej.

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej zaprasza na spotkanie z kulturą romską

PLAKAT_ROMSKI_2011