Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej po raz dziesiąty

Rok 2013 to ostatni rok realizacji rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. Województwo warmińsko – mazurskie uczestniczy w nim od początku, to jest od 2004 r. W tym roku na jego realizację minister administracji i cyfryzacji przeznaczył dla województwa warmińsko - mazurskiego 300 000zł. Dodatkowe 46 000 zł przeznaczono na wyprawki szkolne dla romskich dzieci.

Pieniądze te poprzez budżet wojewody trafią do Olsztyna, Ostródy, Elbląga, Ełku i Nowego Miasta Lubawskiego, to jest do miast, w których mieszka najwięcej Romów. Pozwolą one na remont kolejnych mieszkań , na zorganizowanie badań lekarskich w ramach tzw. „Białej Niedzieli”, na dofinansowanie rodzinnych świetlic romskich, które w poprzednich latach utworzono w Olsztynie, Elblągu, Nowym Mieście Lubawskim i w Ostródzie. Dofinansowana zostanie również działalność szkolnej świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ełku, prowadzonej przez Ełckie Stowarzyszenie Romów „Dżi Romano”. Jeden z ciekawszych projektów dotyczy pracy wolontariuszy – animatorów ulicznych społeczności romskiej w Ełku. Ponadto w ramach przyznanych środków zorganizowane zostaną wycieczki i kolonie dla romskich dzieci. Program ten – przypomnijmy – finansowany jest z rezerwy budżetu państwa, a za jego realizację na terenie województwa odpowiada wojewoda.

Źródło: strona Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie