Świetlica Integracyjna

MOPS w Ostródzie realizatorem Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce w 2013 roku

program rJuż 10 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie realizuje rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce, którego koordynatorem na szczeblu wojewódzkim jest Wojewoda Warmińsko – Mazurski. Zadania w 2013 roku obejmują prace na różnych płaszczyznach: działań terapeutycznych, opieki pozalekcyjnej, działań osłonowych o charakterze socjalno – bytowym, współpracy z rodziną i socjalizacji; i są realizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej, Szkołami Podstawowymi nr 2 i nr 4, Centrum Wolontariatu przy ZSZ im. Sandora Petöfi, Stacją Johanniter i liderami społeczności romskiej z Ostródy. Na dwa projekty: „Dziecko Romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej” oraz „Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Ostródzie”, Ośrodek otrzymał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji łączną dotację w wysokości 35 300 zł.

Pobierz omówienie projektu "Dziecko Romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej - plik PDF 308 KB

Pobierz omówienie projektu "Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin romskich w Ostródzie" - plik PDF 402KB

Zabawa choinkowa dla 180 dzieci

12 grudnia 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej po raz kolejny zorganizowali na ostródzkim zamku zabawę choinkową.

Imprezę poprowadziła profesjonalna grupa artystyczna, która wykonała pełny blok rozrywkowy i konkursowo - zabawowy. Atrakcją wieczoru był św. Mikołaj, który wręczył 180 dzieciom paczki ze słodyczami. Dla dzieci były to niezapomniane chwile i moc niezwykłych przeżyć.

W zabawie uczestniczyli:

  • Burmistrz Miasta Ostróda, Pan Czesław Najmowicz,
  • Radni miasta: Pan Tomasz Podsiadło i Pan Jan Liberacki.

Za okazaną pomoc i wsparcie finansowe chcemy podziękować:

  • Pani Grażynie Pietrzak reprezentującej Spółkę „Rodan – Intermarche",
  • Panu Piotrowi Mrozowskiemu – Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Firmie WAGON SERVICE Ostróda.

 Serdeczne podziękowania chcemy złożyć panu radnemu – Janowi Liberackiemu, który co roku upamiętnia nasze działania na fotografiach.

Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej po raz dziesiąty

Rok 2013 to ostatni rok realizacji rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. Województwo warmińsko – mazurskie uczestniczy w nim od początku, to jest od 2004 r. W tym roku na jego realizację minister administracji i cyfryzacji przeznaczył dla województwa warmińsko - mazurskiego 300 000zł. Dodatkowe 46 000 zł przeznaczono na wyprawki szkolne dla romskich dzieci.

Czytaj więcej: Rządowy Program na Rzecz Społeczności Romskiej po raz dziesiąty

Choinka w Amfiteatrze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie 17 grudnia 2013 roku na sali ostródzkiego amfiteatru zorganizował zabawę choinkową. Podczas imprezy przybyły z dalekiej Rosji Dziadek Mróz – odpowiednik św. Mikołaja obdarował 62 dzieci uczestniczące w zajęciach Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej i ich rodzeństwo wymarzonymi prezentami. Dziadek Mróz dostarczył dzieciom i ich opiekunom niesamowitych wrażeń, a dzieci biorące udział w konkursach nagradzał słodkościami.

W zabawie choinkowej wzięli również udział przedstawiciele głównego sponsora - Banku Zachodniego WBK.
  logo bzwbk santander

Chcemy złożyć serdeczne podziękowanie sponsorom, Dyrektorowi Centrum Kultury p. Julianowi Pawłowskiemu za użyczenie sali oraz Radnej p. Annie Rutkiewicz za bezinteresowną pomoc przy organizacji imprezy.

Zabawa choinkowa na zamku 16 grudnia 2011 r.

         Dnia 16 grudnia 2011 roku na ostródzkim zamku odbyła sie zabawa choinkowa dla dzieci zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce projekt: „Dziecko romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej.

Czytaj więcej: Zabawa choinkowa na zamku 16 grudnia 2011 r.

Zabawa choinkowa dla dzieci

Dnia 15 grudnia 2010 r. na ostródzkim zamku odbyła się zabawa choinkowa zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce – projekt „Dziecko romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej”.

Czytaj więcej: Zabawa choinkowa dla dzieci

Wycieczka - Świetlica Integracyjna

Wycieczka zorganizowana w ramach projektu „Dziecko romskie w Integracyjnej Świetlicy Środowiskowej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie od 2004 r. realizuje Rządowy Program na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce. W ramach programu i dzięki pozyskanym środkom zorganizowano dn. 24.09.2010 r. dzieciom wycieczkę do Kansas City – miasteczka westernowego w Grudziądzu.

Czytaj więcej: Wycieczka - Świetlica Integracyjna

Realizacja zadania „Dziecko romskie w integracyjnej świetlicy środowiskowej”

MOPS w Ostródzie otrzymał dotację w wysokości 28 000 zł na realizację zadania „Dziecko romskie w integracyjnej świetlicy środowiskowej”. Program na rzecz społeczności romskiej realizowany jest w Ostródzie od 2004 roku. Partnerami MOPS Ostróda w działaniach na rzecz społeczności romskiej jest  Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe Nr 2 i Nr 4 w Ostródzie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ostródzie. Wsparcie realizacji zadania zadeklarował także wójt ostródzkiej społeczności romskiej.