AKTUALNY HARMONOGRAM PRACY PUNKTU KONSULTACYJNEGO

  • Drukuj


PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH, UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH.

               

                 Harmonogram pracy punktu konsultacyjnego

Konsultanci

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Psycholog

-

II oraz IV wtorek miesiąca

12.30 – 15.30

-

Terapeuta

-

I oraz III wtorek miesiąca

14.30- 17.30

-

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnień

-

-

w każdą środę

15.15 –18.15

Punkt konsultacyjny udziela wsparcia:

  • Osobom doznającym przemocy w rodzinie,  Świadkom przemocy w rodzinie,
  • Osobom uwikłanym w problem uzależnienia, współuzależnienia i trudnej sytuacji życiowej,
  • Rodzicom i opiekunom dzieci sprawiających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
  • Przedstawicielom instytucji i służbom zobowiązanym do udzielania pomocy  w sytuacjach kryzysowych.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 89 642 97 75 lub osobiście w pokoju nr 204, II piętro Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Olsztyńska 2, lub w godzinach dużyrów specjalistów pod numerem: 89 642 97 88