„APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”

„APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ”

W dniach 24-25 września 2020r odbyło się szkolenie dla realizatorów programu profilaktycznego „Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” w którym brali udział nauczyciele z Ostródzkich Szkół Podstawowych. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest rekomendowanym programem profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia mającym na celu uczyć dzieci (wiek 8-12lat) optymizmu oraz radzenia sobie z przeciwnościami, stresem. Podczas spotkań kadra była profesjonalnie przygotowywana do realizowania w swoich placówkach programu Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. Przyszli realizatorzy wspólnie szkolili się jak rozwijać i kształtować w dzieciach podstawowe umiejętności społeczne i emocjonalne oraz co jest ważne dla zdrowia psychicznego. Przedstawiamy poniżej w formie zdjęć „migawkę” jak przebiegało szkolenie.
Każdy z uczestników zakończył kurs z wynikiem pozytywnym potwierdzonym certyfikatem uprawniającym do realizowania programu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia, w zakresie psychologii pozytywnej, kształtowania optymistycznego stylu wyjaśnienia zdarzeń oraz cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.


Krótka „Migawka” :

IMG 001 

IMG 002

IMG 003

IMG 004

IMG 005

Organizatorem Szkolenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie  - Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Trener Pani Elżbieta Górecka - Ośrodek Profilaktyki i Edukacji „LIDER”.

 

*Każdy z uczestników kursu wyraził zgodę na przetwarzanie wizerunku w celach promocyjno marketingowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

Galeria

 
2 / 148
3 / 148
4 / 148
5 / 148
6 / 148
7 / 148
8 / 148
9 / 148
10 / 148
11 / 148
12 / 148
13 / 148
14 / 148
15 / 148
16 / 148
17 / 148
18 / 148
19 / 148
20 / 148
21 / 148
22 / 148
23 / 148
24 / 148
25 / 148
26 / 148
27 / 148
28 / 148
29 / 148
30 / 148
31 / 148
32 / 148
33 / 148
34 / 148
35 / 148
36 / 148
37 / 148
38 / 148
39 / 148
40 / 148
41 / 148
42 / 148
43 / 148
44 / 148
45 / 148
46 / 148
47 / 148
48 / 148
49 / 148
50 / 148
51 / 148
52 / 148
53 / 148
54 / 148
55 / 148
56 / 148
57 / 148
58 / 148
59 / 148
60 / 148
61 / 148
62 / 148
63 / 148
64 / 148
65 / 148
66 / 148
67 / 148
68 / 148
69 / 148
70 / 148
71 / 148
72 / 148
73 / 148
74 / 148
75 / 148
76 / 148
77 / 148
78 / 148
79 / 148
80 / 148
81 / 148
82 / 148
83 / 148
84 / 148
85 / 148
86 / 148
87 / 148
88 / 148
89 / 148
90 / 148
91 / 148
92 / 148
93 / 148
94 / 148
95 / 148
96 / 148
97 / 148
98 / 148
99 / 148
100 / 148
101 / 148
102 / 148
103 / 148
104 / 148
105 / 148
106 / 148
107 / 148
108 / 148
109 / 148
110 / 148
111 / 148
112 / 148
113 / 148
114 / 148
115 / 148
116 / 148
117 / 148
118 / 148
119 / 148
120 / 148
121 / 148
122 / 148
123 / 148
124 / 148
125 / 148
126 / 148
127 / 148
128 / 148
129 / 148
130 / 148
131 / 148
132 / 148
133 / 148
134 / 148
135 / 148
136 / 148
137 / 148
138 / 148
139 / 148
140 / 148
141 / 148
142 / 148
143 / 148
144 / 148
145 / 148
146 / 148
147 / 148
148 / 148