Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej - zakończenie przyjmowania zgłoszeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do udziału w szkoleniu dla realizatorów programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia psychicznego pod nazwą „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”.