PUNKT KONSULTACYJNY

  • Drukuj

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE, OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH, UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

Harmonogram pracy punktu konsultacyjnego

Konsultanci

 

Poniedziałek

                        

 

Wtorek

                         

 

Środa

                          

 

Czwartek

                             

 

Piątek

                         

Psycholog

 

-

II oraz IV wtorek miesiąca

1230 - 1530

 

-

 

-

 

-

Psycholog, terapeuta

 

-

I oraz III wtorek miesiąca

1500 - 1800

 

-

 

-

 

-

Konsultant ds. przeciwdziałania przemocy i uzależnień

 

-

 

-

w każdą środę

1515 - 1815

 

-

 

-

Prawnik

Rejestracja telefoniczna

1500 - 1800

 

-

 

-

 

-

 

-

Punkt konsultacyjny udziela wsparcia:

  1. Osobom doznającym przemocy w rodzinie,
  2. Świadkom przemocy w rodzinie,
  3. Osobom uwikłanym w problem uzależnienia, współuzależnienia i trudnej sytuacji życiowej,
  4. Rodzicom i opiekunom dzieci sprawiających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
  5. Przedstawicielom instytucji i służbom zobowiązanym do udzielania pomocy
    w sytuacjach kryzysowych.

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
89 642 97 75 lub osobiście w pokoju nr 204, II piętro MOPS.