Prace Społecznie Użyteczne

Ruszył program Prac Społecznie Użytecznych

 

Już po raz szósty realizowany jest w Ostródzie Program Prac Społecznie Użytecznych. Na mocy podpisanego 1 marca 2011 r. Porozumienia pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie i Burmistrzem Miasta Ostródy 70 osób skorzysta z możliwości czasowego zatrudnienia. Koordynatorem działań jest  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie.

Czytaj więcej: Ruszył program Prac Społecznie Użytecznych

Program Prac Społecznie Użytecznych

 

Ruszyła 5. edycja Programu Prac Społecznie Użytecznych w Ostródzie. Z możliwości czasowego zatrudnienia skorzysta 90 podopiecznych MOPS Ostróda. Miasto zyska na czystości.

Czytaj więcej: Program Prac Społecznie Użytecznych