Zawieszenie Prac Społecznie Użytecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2, zawiesza się realizację prac społecznie - użytecznych w instytucjach współpracujących oraz na terenie zielonym do odwołania.

W zależności od rozprzestrzeniania się wirusa, o wznowieniu realizacji prac społecznie- użytecznych poinformujemy.

Wynagrodzenia za miesiąc marzec będą wypłacane na podawane przez Państwa numery kont bankowych. W przypadku braku posiadania konta bankowego świadczenia będą wypłacane w kasie tut.Ośrodka dnia 10.04.2020 r.

Wszelkie pytania, informacje można uzyskać pod numerem tel : 89 642 97 75