Prace Społecznie Użyteczne

Wznowienie Prac Społecznie-Użytecznych

UWAGA!!!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że od dnia 1.06.2020 r zostaje odwieszona realizacja Prac Społecznie-Użytecznych w instytucjach i na terenie zielonym.

Wszelkie informacje dla uczestników prac społecznie - użytecznych dostępne są u pracownika socjalnego oraz pracownika prowadzącego prace społecznie - użyteczne pod numerem telefonu : 89 642-97 -75

Pomimo zniesienia obostrzeń prosimy o zachowanie środków ostrożności i bezpieczeństwa.

Zawieszenie Prac Społecznie Użytecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2, zawiesza się realizację prac społecznie - użytecznych w instytucjach współpracujących oraz na terenie zielonym do odwołania.

W zależności od rozprzestrzeniania się wirusa, o wznowieniu realizacji prac społecznie- użytecznych poinformujemy.

Wynagrodzenia za miesiąc marzec będą wypłacane na podawane przez Państwa numery kont bankowych. W przypadku braku posiadania konta bankowego świadczenia będą wypłacane w kasie tut.Ośrodka dnia 10.04.2020 r.

Wszelkie pytania, informacje można uzyskać pod numerem tel : 89 642 97 75

W Ostródzie ruszyła XIV edycja Miejskiego Programu Prac Społecznie Użytecznych.

49 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2019 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez MOPS w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz 11 jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej w Ostródzie. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia i realizowany jest w Ostródzie od 2006 roku. Całkowity koszt Programu w 2019 r. to kwota 146 412 zł, zaś łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 17 640 godzin.

Czytaj więcej: W Ostródzie ruszyła XIV edycja Miejskiego Programu Prac Społecznie Użytecznych.

Prace społecznie użyteczne. W Ostródzie ruszyła XIII edycja miejskiego Programu

52 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2018 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez MOPS w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz 11 jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej w Ostródzie. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, i realizowany jest w Ostródzie od 2006 roku. Całkowity koszt Programu w 2018 r. to kwota 151 632 zł, zaś łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 18 720 godzin.

Czytaj więcej: Prace społecznie użyteczne. W Ostródzie ruszyła XIII edycja miejskiego Programu

Prace społecznie użyteczne. W Ostródzie ruszyła XII edycja miejskiego Programu

42 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2017 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez MOPS w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz 13 jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej w Ostródzie. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, i realizowany jest w Ostródzie od 2006 roku. Całkowity koszt Programu w 2017 r. to kwota 122 472 zł, zaś łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 15 120 godzin.

Czytaj więcej: Prace społecznie użyteczne. W Ostródzie ruszyła XII edycja miejskiego Programu

Rozpoczęła się 10. edycja programu prac społecznie użytecznych w Ostródzie

grafika pomocnicza42 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2015 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz Strażą Miejską i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej w Ostródzie. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, i realizowany jest w Ostródzie od 2006 roku. Całkowity koszt Programu w 2015 r. to kwota 122 472 zł, zaś łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 15 120 godzin.

Czytaj więcej: Rozpoczęła się 10. edycja programu prac społecznie użytecznych w Ostródzie