Prace Społecznie Użyteczne

W Ostródzie ruszyła XIV edycja Miejskiego Programu Prac Społecznie Użytecznych.

49 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2019 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez MOPS w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz 11 jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej w Ostródzie. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia i realizowany jest w Ostródzie od 2006 roku. Całkowity koszt Programu w 2019 r. to kwota 146 412 zł, zaś łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 17 640 godzin.

Czytaj więcej: W Ostródzie ruszyła XIV edycja Miejskiego Programu Prac Społecznie Użytecznych.

Prace społecznie użyteczne. W Ostródzie ruszyła XIII edycja miejskiego Programu

52 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2018 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez MOPS w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz 11 jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej w Ostródzie. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, i realizowany jest w Ostródzie od 2006 roku. Całkowity koszt Programu w 2018 r. to kwota 151 632 zł, zaś łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 18 720 godzin.

Czytaj więcej: Prace społecznie użyteczne. W Ostródzie ruszyła XIII edycja miejskiego Programu

Prace społecznie użyteczne. W Ostródzie ruszyła XII edycja miejskiego Programu

42 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2017 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez MOPS w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz 13 jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej w Ostródzie. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, i realizowany jest w Ostródzie od 2006 roku. Całkowity koszt Programu w 2017 r. to kwota 122 472 zł, zaś łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 15 120 godzin.

Czytaj więcej: Prace społecznie użyteczne. W Ostródzie ruszyła XII edycja miejskiego Programu

Rozpoczęła się 10. edycja programu prac społecznie użytecznych w Ostródzie

grafika pomocnicza42 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust.2c pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skorzysta w 2015 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz Strażą Miejską i jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej w Ostródzie. Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, i realizowany jest w Ostródzie od 2006 roku. Całkowity koszt Programu w 2015 r. to kwota 122 472 zł, zaś łączny czas pracy wszystkich osób na rzecz miasta wyniesie 15 120 godzin.

Czytaj więcej: Rozpoczęła się 10. edycja programu prac społecznie użytecznych w Ostródzie

Rusza IX edycja prac społecznie użytecznych w Ostródzie

52 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy skorzysta w roku 2014 z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które będą zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przez Urząd Miasta w Ostródzie, przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie - jako koordynatorem, Strażą Miejską oraz jednostkami organizacyjnymi utworzonymi przez Gminę Miejską w Ostródzie nie posiadającymi osobowości prawnej. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 27 lutego br. w ostródzkim Amfiteatrze.

Czytaj więcej: Rusza IX edycja prac społecznie użytecznych w Ostródzie

Rozpoczęła się 8. edycja programu prac społecznie użytecznych w Ostródzie

54 długotrwale bezrobotnych mieszkańców Ostródy skorzysta w 2013 roku z możliwości czasowego zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, które zostały zorganizowane przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie przy współpracy z Gminą Miejską w Ostródzie, reprezentowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie jako koordynatorem Programu oraz Strażą Miejską i jednostkami organizacyjnymi utworzonymi przez Gminę Miejską w Ostródzie nie posiadającymi osobowości prawnej.Program prac społecznie użytecznych jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia, i realizowany jest w Ostródzie od 1006 roku. Całkowity koszt Programu w 2013 r. to kwota 149 688 zł, zaś łączny czas pracy na rzecz miasta wszystkich osób wyniesie 19 440 godzin.

 

Czytaj więcej: Rozpoczęła się 8. edycja programu prac społecznie użytecznych w Ostródzie