Oferty pracy

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Dominika Tyka, zamieszkała w Ostródzie.

Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny

NABÓR OSOBY DO PEŁNIENIA FUNKCJI ASYSTENTA RODZINY

W związku z realizacją zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie poszukuje kandydatów do realizacji przewidzianych w projekcie działań na stanowisku: Asystent rodziny.

Asystent rodziny będzie świadczył usługi w miejscu zamieszkania 15 rodzin, między godz. 900 a 2000. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Czas trwania umowy 6 i pół miesiąca.

Ogłoszenie

Regulamin

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (stanowisko SR - 1 – 20.12.2012) – 1 etat, wybrana została Pani Maja Chrostowska - Makara, zamieszkała w Ostródzie. Forma zatrudnienia: umowa na czas określony od dnia 15 stycznia 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013r.

 

Patrz dokumentacja naboru

Zakończenie naboru do pełnienia funkcji asystenta rodziny

Zakończył się nabór osób do pełnienia funkcji asystenta rodziny, w związku z realizacją projektu systemowego „Wsparcie na starcie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pobierz protokół z naboru