Oferty pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

DYREKTOR MIEJSKIEGO  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO W MOPS OSTRÓDA UL. OLSZTYŃSKA 2, PRACOWNIK SOCJALNY - 1 ETAT

Poniżej wymagane dokumenty:

klauzula informacyjna

kwestionariusz osobowy 

 oświadczenia

 

 

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Dominika Tyka, zamieszkała w Ostródzie.

Czytaj więcej: Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Referenta w Sekcji Świadczeń Rodzinnych (stanowisko SR - 1 – 20.12.2012) – 1 etat, wybrana została Pani Maja Chrostowska - Makara, zamieszkała w Ostródzie. Forma zatrudnienia: umowa na czas określony od dnia 15 stycznia 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013r.

 

Patrz dokumentacja naboru

NABÓR OSOBY DO PEŁNIENIA FUNKCJI ASYSTENTA RODZINY

W związku z realizacją zadania w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego „Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie poszukuje kandydatów do realizacji przewidzianych w projekcie działań na stanowisku: Asystent rodziny.

Asystent rodziny będzie świadczył usługi w miejscu zamieszkania 15 rodzin, między godz. 900 a 2000. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Czas trwania umowy 6 i pół miesiąca.

Ogłoszenie

Regulamin