Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmian w Statucie MOPS luty 2017

paragrafPodczas sesji Rady Miejskiej w Ostródzie 31 stycznia 2017 r., podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie Ośrodka. Wprowadzenie zmian wynikało m.in. ze zmian w przepisach prawnych nakładających nowe obowiązki i zadania na gminę, których realizatorem jest MOPS w Ostródzie.

 

Pobierz treść uchwały - plik pdf 270KB