Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie zmian w Statucie MOPS

Podczas XIX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie 10 lutego 2012 r., podjęto uchwałę w sprawie zmian w Statucie Ośrodka. Wprowadzenie zmian wynikało m.in. ze zmian w przepisach prawnych nakładających nowe obowiązki i zadania na gminę, których realizatorem jest MOPS w Ostródzie.

 

Pobierz treść uchwały - plik pdf 33KB

Pobierz uzasadnienie do projektu uchwały - plik pdf 25KB