Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie Miejskiego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Ostródzie na lata 2011 – 2013

Podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie dnia 28 grudnia 2011 r. jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wdrożenia Miejskiego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Ostródzie na lata 2011 – 2013.

Pobierz treść uchwały wraz z uzasadnieniem - plik pdf 108KB

Pobierz treść Miejskiego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Ostródzie na lata 2011 – 2013 - plik pdf 708 KB