Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie realizacji projektu systemowego POKL

 

Rada Miejska w Ostródzie podczas sesji w dniu 18 marca 2011 r. jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Ostróda do realizacji w 2011 roku projektu systemowego MOPS Ostróda „Wsparcie na starcie”.

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem - plik pdf 37KB