Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie ws. porozumienia z Gminą Ostróda dotyczącego funkcjonowania środowiskowych domów

 

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, która odbyła się 18 lutego 2011 roku podjęto uchwałę w sprawie porozumienia z Gminą Ostróda dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Ostróda opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie Miasta Ostródy.

 

Treść uchwały - plik pdf 33KB

Uzasadnienie do projektu uchwały - plik pdf 22KB