Uchwała ws. Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostródzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 Podczas LVIII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie 24 września 2010 r. jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostródzie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.