ZMIANY W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCE M.IN. WIĘKSZYCH MOŻLIWOŚCI ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA POBYT W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Szerszy katalog przypadków, w których można zwolnić z opłaty za pobyt w DPS oraz nowe uprawnienia kontrolne dla urzędów wojewódzkich - to niektóre ze zmian w ustawie o pomocy społecznej i ochronie zdrowia publicznego. Zostały one opublikowane dnia 3 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1690, i w większości wejdą w życie z dniem 4 października 2019 r.

Nowelizacja ustaw oznaczać będzie wzrost wydatków gmin. Regulacja dopuszcza bowiem możliwość, że dzieci, których rodzice zostali umieszczeni w domu pomocy społecznej, a w przeszłości zachowywali się w stosunku do nich wyjątkowo nagannie będą mogły być zwolnione z obowiązku wnoszenia opłat za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej.

Pobierz treść ustawy w formie pliku PDF

Czytaj więcej – plik PDF „Omówienie zmian w ustawie o pomocy społecznej od października 2019 r."

Czytaj więcej – plik PDF „Bardzo szczegółowe omówienie zmian w ustawie o pomocy społecznej od października 2019 r."