INFORMACJA O STYPENDIACH SZKOLNYCH w roku szkolnym 2019/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie informuje, że w roku szkolnym 2019/2020
realizował będzie zadanie w zakresie wsparcia w formie STYPENDIUM SZKOLNEGO.

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego oraz oświadczeń o sytuacji rodziny ucznia można otrzymać w formie papierowej w siedzibie Ośrodka (Ostróda, ul.Olsztyńska 2)
w pokoju nr 101 oraz nr 105, w formie elektronicznej (plik w formacie pdf) wybierając poniżej umieszczone odnośniki.
WYPEŁNIONE WNIOSKI ORAZ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI RODZINY UCZNIA (jedno oświadczenie niezależnie od liczby składanych przez daną osobę wniosków) wraz z innymi dokumentami WINNY ZOSTAĆ ZŁOŻONE siedzibie MOPS w Ostródzie w pokoju nr 101 w okresie od 2 do 15 WRZEŚNIA 2019 roku.

Link do wniosku w formacie pliku PDF


Link do oświadczenia w formacie pliku PDF

Link do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w formacie pliku PDF

Link do informacji dotyczącej terminów, zasad przyznawania stypendium szkolnego w formacie pliku PDF