Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wnioski o dofinansowanie można składać do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

W Dzienniku Ustaw pod poz. 267 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.
Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie finansowe jest udzielane na realizację zadania obejmującego:

  1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  3. zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  4. adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego wynosi:

  1. w przypadku realizacji zadań, o których mowa w pkt 1–3 – 80 000 zł;
  2. w przypadku realizacji zadania, o którym mowa w pkt 4 – 25 000 zł.

Pobierz treść rozporządzenia w formie pliku PDF