Nowe wysokości dodatku energetycznego od 1 maja 2018 r.

W Monitorze Polskim z dnia 27 kwietnia 2018 r. pod poz. 450 ukazało się Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku energetycznego, obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Przypominamy, że dodatek energetyczny przysługuje „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej", przez którego rozumie się, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz.755), – osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Pobierz treść Obwieszczenia Ministra Energii