Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej, opublikowanej w Dzienniku Ustaw 10 kwietnia 2018 r. pod poz. 700 (Ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej), wprowadzono nowy typ placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnych – schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Nowa forma umożliwi udzielenie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, niezdolnym do samoobsługi, ale niewymagającym całodobowej opieki, a jedynie częściowej, tymczasowej pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej.

Dzięki zmianom przepisów w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie bezdomnej, która posiada decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, będzie można przyznać tymczasowe schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi na czas oczekiwania na umieszczenie w DPS, jednak nie dłużej niż na 4 miesiące.

W przypadku schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, osoba bezdomna nie będzie musiała podpisywać kontraktu socjalnego, aby zostać skierowana do tej placówki.
Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia tj. od dnia 11 maja 2018 r., z wyjątkiem przepisów odnoszących się do rejestru miejsc udzielania tymczasowego schronienia, które wchodzą w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia.

Pobierz treść ustawy, w formie pliku PDF
Pobierz pełne uzasadnienie do projektu ustawy, w formie pliku PDF