Jednolity tekst ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W Dzienniku Ustaw z 15 marca 2018 r. pod poz. 554 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Ogłoszony tekst ustawy obejmuje najnowsze zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624),
  2. ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz. U. poz. 777),
  3. ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 952),
  4. ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 marca 2018 r.

Pobierz tekst ustawy w pliku PDF