Nowe wysokości dodatku energetycznego od 1 maja 2017 r.

W Monitorze Polskim z dnia 20 kwietnia 2017 r. pod poz. 394 ukazało się Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Pobierz treść Obwieszczenia Ministra Energii