Wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

W Monitorze Polskim z dnia 26 kwietnia 2016 r. pod poz. 411 ukazało się Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Pobierz treść obwieszczenia