NIE dla umieszczania dziecka w pieczy zastępczej wyłącznie z powodu ubóstwa.

paragrafW Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2016 r. poz. 406, opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która określa m.in., że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa nie jest dopuszczalne. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.

Pobierz treść ustawy