Jednorazowy dodatek pieniężny dla niektórych emerytów i rencistów.

Emeryci i renciści, których świadczenie wynosi do 2 tys. zł w marcu br. otrzymają jednorazowy dodatek w wysokości do 400 zł. Ustawa wprowadzająca to rozwiązanie opublikowana została w Dzienniku Ustaw z dnia 16 lutego 2016 r., pod poz. 188.

Czytaj więcej

Pobierz treść ustawy