Ustalenie prawa do zasiłku stałego począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami jest niezgodne z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny na rozprawie 6 października 2015 r. (syg. SK 19/14).

logo trybunalTrybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 106 ust. 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku stałego osobie całkowicie niezdolnej do pracy, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i nie mającej innych środków utrzymania, prawo do zasiłku ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek, jest niezgodny z art. 67 ust. 2 w związku z art. 2 konstytucji. Przepis art. 106 ust. 3 w tym zakresie traci moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2016 r.

Więcej patrz strona Trybunału Konstytucyjnego

Pobierz wyrok TK opublikowany w Dzienniku Ustaw