Dodatek energetyczny nie będzie jednak wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego

Koniec zamieszania związanego z dodatkiem energetycznym. W opublikowanej 21 sierpnia 2015 r. ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1220), w art. 12 poprawiono (przywrócono) prawidłową wersję art. 3 ust. 3 zdanie drugie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Do dochodów nie wliczanych do ustalania prawa do dodatków mieszkaniowych będzie brany pod uwagę także dodatek energetyczny. Zmiana wchodzi w życie 30 sierpnia 2015 r.

Inne, ważne zmiany w Kodeksie pracy wchodzą w życie po 6 miesiącach od dnia publikacji.

Pobierz treść ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1220).