Podwyższenie kryteriów dochodowych i wysokości zasiłków z pomocy społecznej od 1 października 2015 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 lipca 2015 r., poz. 1058 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).

Pobierz treść rozporządzenia w formie PDF


Patrz informacje na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej