Jednolity tekst ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W Dzienniku Ustaw z dnia 10 marca 2015 r., pod poz.332 ukazał się jednolity tekst ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednolity tekst ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135) uwzględnia zmiany w przepisach wprowadzone między 7 grudnia 2012 r. a 18 lutego 2015 r.
Chodzi o nowelizacje ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z: 7 grudnia 2012 r., 14 grudnia 2012 r., 13 czerwca 2013 r. oraz 25 lipca 2014 r. Tekst jednolity uwzględnia ponadto zmiany wynikające z: nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 14 grudnia 2012 r., ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (11 lipca 2014 r.), a także zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 18 lutego 2015 r.
Pobierz tekst ustawy w formie PDF