Więcej praw dla chorych psychicznie

Zapewnienie niepełnosprawnym prawa do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny – to jedna ze zmian proponowanych przez rząd. Nowe przepisy odnosić mają się też do postępowań opiekuńczych, m.in. dotyczących sprawowania opieki nad dziećmi w sytuacji rozwodu rodziców.

Rada Ministrów przyjęła 10 lutego 2015 r. przedłożone przez ministra sprawiedliwości założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych.

Odnośnik do strony zewnętrznej www.lex.pl z wyjaśnieniami