Jednolity tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych

W Dzienniku Ustaw z dnia 22 stycznia 2015 r., pod poz. 114 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Pobierz jednolity tekst ustawy o świadczeniach rodzinnych w formie PDF