Wyrok TK - Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

logo trybunalWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. - Zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją.
Trybunał Konstytucyjny orzekł o częściowej niekonstytucyjności wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki uzależniającej uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wyrok Trybunału nie oznacza zatem usunięcia tego kryterium z ustawy. Nie stanowi również podstawy do uchylenia decyzji, które już przyznały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.


Więcej informacji na stronie zewnętrznej Trybunału Konstytucyjnego

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego