Dodatek energetyczny wolny od podatku dochodowego, zaś decyzja w sprawie przyznania dodatku zwolniona od opłaty skarbowej. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Jak wynika z opublikowanej dnia 3 października 2014 r. w Dzienniku Urzędowym, pod poz. 1328, ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - dodatek energetyczny, otrzymany przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, będzie wolny od podatku. Określa to dodany w art. 21 w ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) pkt 97a); zaś poprzez zmianę ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.) polegającej na dodaniu w załączniku do ustawy w części I w ust. 53 w kol. 4, pkt 2a - decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, będzie zwolniona od opłaty skarbowej.