Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego - egzekucji komorniczej nie będą podlegały przedmioty, które są niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny

Od 18 września 2014 r. egzekucji komorniczej nie podlegają przedmioty, które są niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze względu na niepełnosprawność. W życie weszła zmiana art. 829 w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Nowy przepis ma zastosowanie - od dnia wejścia w życie - także do już toczących się postępowań egzekucyjnych. Nowelizacja – opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 1091, polega na dopisaniu do zawartej w K.p.c. listy przedmiotów wyłączonych z egzekucji dodatkowego punktu mówiącego o przedmiotach, które są "niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny". Ustawa ma więc na celu zabezpieczenie praw osób z niepełnosprawnością w taki sposób, aby uniemożliwić prowadzenie postępowań egzekucyjnych odnośnie rzeczy koniecznych im do funkcjonowania w społeczeństwie.


Pobierz treść ustawy