Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Karta Duzej Rodziny oznaczenieW Monitorze Polskim z dnia 5 czerwca 2014 r. pod poz. 430 opublikowana została Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zaś w Dzienniku Ustaw, pod poz. 755 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Z Karty będą mogły skorzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta będzie wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności. W Ostródzie sprawy związane z wydawaniem Karty będzie prowadził Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego.

Pobierz Uchwałę Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - plik PDF 495KB

Pobierz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - plik PDF 819KB

Pobierz dokument z omówieniem najważniejszych elementów Karty Dużej Rodziny - plik PDF 495KB