Od dodatku energetycznego nie będzie pobierany podatek dochodowy

W Dzienniku Ustaw, pod poz. 401 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy ono zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i 1238), otrzymanego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2014 r.

Pobierz treść rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.03.2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych - plik PDF 493KB