Świadczenia pielęgnacyjne: Rodzice dłużej będą dostawać wyższą pomoc.

Osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na miesiące styczeń, luty, marzec 2014 r. przyznano pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie, pomoc ta zostanie z urzędu przedłużona na kolejne miesiące, to jest od kwietnia do grudnia 2014 r.

 Pobierz rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego: Rodzice dłużej będą dostawać wyższą pomoc (PDF 745KB)

W Dzienniku Ustaw z 14 marca 2014 r. poz. 320, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wchodzi w życie 17 marca 2014 r. Rodzice, którzy zrezygnowali z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, oraz inne osoby spełniające warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywać będą łącznie do końca br.  820 zł miesięcznie. Dodatek jest wypłacany w tym samym terminie co świadczenie pielęgnacyjne i tak jak było to do tej pory, nie wymaga od rodzica złożenia wniosku o jego przyznanie. Postępowanie będzie wszczynane przez organy właściwe z urzędu. Odbędzie się to w drodze zmiany dotychczasowej decyzji przyznającej pomoc z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego lub w drodze kolejnej decyzji, przy spełnieniu warunku posiadania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego za te miesiące.