Od decyzji przyznającej dodatku energetycznego nie będzie pobierana opłata skarbowa

W Monitorze Polskim z dnia 19 lutego 2014 r., pod poz. 224 ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego wydawanej odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Zaniechanie ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Pobierz treść rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie poboru opłaty skarbowej dot. dodatku energetycznego - plik PDF 729KB