Dodatek energetyczny - pełne objaśnienie

Znak paragrafu - grafika ozdobnaOd 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do dodatku energetycznego.

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej" wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Pobierz ulotkę informacyjną - plik PDF 125 KB

Pobierz wzór wniosku - plik PDF 50KB

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z zapisem ustawowym - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał Burmistrz Miasta Ostródy, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego dostępny jest w Urzędzie Miasta - Biuro Obsługi Interesanta, oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Olsztyńska 2, pokój 101 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i MOPS Ostróda:

http://bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska/

www.mops.ostroda.pl