Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

Znak graficzny Trybunału Konsttucyjnego5 grudnia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący świadczenia pielęgnacyjnego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 2 konstytucji.

Patrz cały komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej świadczenia pielęgnacyjnego na stronie "Trybunał Konstytucyjny"