Znamy już wysokość dodatku energetycznego!

 

Ogłoszono wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

 

Minister Gospodarki ogłosił 29 listopada 2013 r. w formie obwieszczenia (Monitor Polski, poz. 963)wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego. Przypominamy, że dodatek energetyczny będzie przysługiwał dla „odbiorców wrażliwych energii elektrycznej”. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Pobierz obwieszczenie Ministra Gospodarki - plik PDF 656KB