Darmowy portal o prawie udostępniony przez Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) uruchomiło Publiczny Portal Informacji o Prawie. Można na nim odnaleźć skorowidz obowiązujących aktów prawnych, sprawdzić, czy wydano rozporządzenie do ustawy albo pobrać informację o wyrokach Trybunału Konstytucyjnego i stan ich realizacji. Dostęp do portalu jest bezpłatny.

 

Przejdź do Publicznego Portalu Informacji o Prawie

 

W module „Skorowidz obowiązujących aktów prawnych” zamieszczane są prócz samych aktów odnoszące się do nich wyroki Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku ustaw moduł uwzględnia również informację o zawartych w nich upoważnieniach do wydania aktów wykonawczych wraz ze stanem ich wykonania.

Moduł „Upoważnienia ustawowe” zawiera informacje o stanie wykonalności tych upoważnień, liczbie aktów wykonawczych wydanych i niewydanych, a także przyczynach opóźnienia. Ponadto zamieszczane tu są informacje o stanie prac legislacyjnych nad projektem aktu wykonawczego oraz jego tekst.

Moduł „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego” zawiera tekst orzeczenia wraz z uzasadnieniem, informację o stanie prac legislacyjnych nakazanych wyrokiem, wreszcie tekst aktu wykonującego wyrok.